18 – 19 квітня 2019 року у Львівському науково-дослідному інституті судових експертиз відбулося засідання секції інженерно-транспортної експертизи НКМР

Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз

18 – 19 квітня 2019 року у Львівському науково-дослідному інституті судових експертиз відбулося засідання секції інженерно-транспортної експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України. У засідання секції прийняли участь працівники Дніпропетровського, Донецького, Київського та Львівського НДІСЕ, члени секції інженерно-транспортної експертизи. На засідання секції були запрошені та прийняли участь представники Львівської філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

На засіданні секції розглядались наступні питання:

- обговорення остаточних звітів НДР, які завершені у 2018 році, рецензій на них та приймання результатів НДР.

- розгляд пояснювальних записок на теми НДР, що плануються для включення до Тематичного плану науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз МЮ України на 2020 рік.

- розгляд ходу виконання науково-дослідних робіт у 2019 році.

- розгляд та обговорення актуальних проблем інженерно-транспортної експертизи.

- обговорення змін до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом МЮ України від 08.10.98 р. №53/5, внесених відповідно до наказу МЮ України від 10.01.2019 №83/5.

На засідання секції учасники обговорили нові напрями діяльності в галузі судової інженерно-транспортної експертизи та необхідність створення нових експертних спеціальностей, а саме «Дослідження подій на водному транспорті» та «Дослідження авіаційних подій».

В рамках весняного засідання секції проведений семінар на тему: «Математичні докази в судовій інженерно-транспортній експертизі», на якому розглядалось питання щодо використання математичних розрахунків для визначення кількісної та якісної сторони обставин залізнично-транспортної пригоди, а саме: розрахунку зупиночного чи гальмівного шляху рухомого складу, динамічних показників взаємодії рухомого складу та рейкової колії, застосування математичного і комп’ютерного моделювання для дослідження руху транспортних екіпажів по рейковій колії.