Останні новини

УВАГА!!! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!!!

З метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, а також уникнення підвищення ризику інфікування, на період з 16 березня по 03 квітня 2020 року у Львівському НДІСЕ встановлено наступні обмеження в режимі роботи:
1) прийом та видача документів (матеріалів) в ЕТВ (канцелярії) здійснюється з 08.30 по 12.30.

DEAR COLLEAGUES! Scientific collection of articles «Forensic expertise: problems and development prospects», dedicated to the 51-st anniversary of Scientific Research Institute of Forensic Sciences, Lviv.

The collection of articles will cover current issues of forensic expertise, organizational and regulatory regulation of forensic activities, topical issues of scientific and methodological support of forensic expertise, new technologies in expert activity.
We invite you to cooperate and publish your scientific materials in this collection.
THEMATIC HEADING:
1. Actual problems of forensic expertise.
2. Organization and legal regulation of forensic activities.
3. Topical issues of scientific and methodological support of forensic expertise.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз формується науковий збірник «Судова експертиза: проблеми сьогодення та перспективи розвитку», присвячений 51-ій річниці Інституту.

У збірнику будуть висвітлені актуальні питання судової експертизи, організаційного та нормативно-правового регулюванню судово-експертної діяльності, актуальні питання науково-методичного забезпечення судової експертизи, нові технології в експертній діяльності.
Запрошуємо Вас до співпраці та опублікування наукових матеріалів у даному збірнику.
ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ:
1. Актуальні проблеми судової експертизи.
2. Організація та нормативно-правове регулювання судово-експертної діяльності.
3. Актуальні питання науково-методичного забезпечення судової експертизи.

7-8 жовтня 2019 року на базі Львівського НДІСЕ відбулося осіннє засідання секції судової інженерно-транспортної експертизи НКМР при Міністерстві юстиції України

Під час засідання секції було розглянуто акти впровадження та довідки про апробацію результатів виконаних НДР згідно з планами Міністерства юстиції України на 2019 рік, проекти технічних завдань та додатки до них на нові теми, що плануються для включення до тематичного плану НДР НДУСЕ МЮ України на 2020 рік; обговорювались актуальні проблеми судової інженерно-транспортної експертизи та план роботи секції на 2020 рік.