Перелік нормативно-правових актів, що регулюють діяльність науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту та судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ

 1. Конституція України.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України.
 3. Господарський процесуальний кодекс України.
 4. Кодекс адміністративного судочинства України
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
 6. Закон України «Про судову експертизу».
 7. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.1996 № 710 «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» (із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 26.07.2001 № 869; від 27.04.2006 № 590; від 26.06.2007 № 870; від 11.02.2010 № 115; від 19.09.2012 № 868; від 19.07.2017 № 542).
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 804 «Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції» (із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 19.09.2012 № 865, від 19.09.2012 № 868, від 07.11.2018 № 920).
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 № 314 «Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз»
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.1994 № 778 «Про затвердження Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» (у редакції постанови КМУ від 23.05.2007 № 770; із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 19.09.2012 № 868).
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 № 595 «Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз» (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 07.11.2013 № 814).
 14. Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» (у редакції наказу Мін’юсту України від 26.12.2012 № 1950/5).
 15. Наказ Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3505/5 «Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах» (у редакції наказу Мін’юсту України від 07.09.2015 № 1659/5).
 16. Наказ Міністерства юстиції України від 27.03.2012 № 470/5 «Про затвердження Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Мін’юсту України від 25.05.2015 № 774/5, від 04.01.2018 № 24/5, від 23.10.2018 № 3301/5).
 17. Наказ Міністерства юстиції України від 02.10.2008 № 1666/5 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз» (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Мін’юсту України від 15.07.2009 № 1274/5; від 08.01.2014 № 1/5).
 18. Наказ Міністерства юстиції України від 08.05.2018 № 1467/5 «Про затвердження переліків рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз».
 19. Наказ Міністерства юстиції України від 04.02.2010 № 223/5 «Про затвердження Порядку виконання науково-дослідних робіт у науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України» (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 15.02.2018 № 372/5).
 20. Наказ Міністерства юстиції України від 26.06.2015 № 1087/5 «Про затвердження Порядку організації науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України».
 21. Наказ Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5 «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Мін’юсту України від 18.03.2016 № 767/5, від 05.03.2018 № 624/5, від 10.01.2019 № 82/5).
 22. Наказ Міністерства юстиції України від 29.03.2012 № 492/5 «Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Мін’юсту України від 25.06.2015 № 1059/5, від 15.02.2018 № 374/5).
 23. Наказ Міністерства юстиції України від 25.05.2015 № 775/5 «Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень» (із змінами, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 08.12.2017 № 3925/5).
 24. Наказ Міністерства юстиції України від 30.12.2011 № 3660/5 «Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України» (із змінами, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 17.12.2018 № 3952/5).
 25. Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України вiд 10.09.2003 №1440.
 26. Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2003 №1442.
 27. Наказ Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.11.2003 № 142/5/2092 «Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів» (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Мін’юсту України, ФДМ України від 08.12.2004 року № 137/5/2732; від 24.07.2009 № 1335/5/1159).
 28. Наказ Міністерства юстиції України від 13.02.2018 № 341/5 «Про затвердження Інструкції з діловодства в науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України».
 29. Постанова Пленуму ВСУ від 30.05.1997 № 8 “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах”.
 30. Постанова Пленуму Вищого Господарського Суду України від 23.03.2012 № 4 “Про деякі питання практики призначення судової експертизи” (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Вищого господарського суду від 16.01.2013 №3; від 10.07.2014 №6).
 31. Постанова Пленуму Вищого Господарського Суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності».