Проведення Міжнародної науково-практичної конференції «СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз

Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

Національний офіс інтелектуальної власності

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності»

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції

 

«СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

 

Міжнародна науково-практична конференція  відбудеться 19 лютого 2021 року в  онлайн-офлайн режимі на платформі Zoom.

Програма та лінк для участі будуть надіслані зареєстрованим учасникам додатково (8 лютого 2021 р.).

Доповіді конференції будуть опубліковані у збірнику тез.

Для участі у конференції запрошуються керівники і судові експерти судово-експертних установ, вчені, практики та фахівці у сфері інтелектуальної власності, а також науково-педагогічні працівники, аспіранти закладів вищої освіти як України, так і інших країн.

Для участі в роботі Міжнародної науково-практичної конференції необхідно не пізніше 30 січня 2021 р. надіслати на електронну адресу  оргкомітету конференції (homichnata@gmail.com) - відредаговані тези доповіді (за зразком оформлення).

Організаційні умови та вимоги щодо оформлення тез доповіді

 

Тези надсилати у електронному вигляді (файл з розширенням - .doc). Текст має бути набраний за допомогою текстового редактора Microsoft Word для Windows, розмір аркушу А4, всі береги - 2 см, шрифт - Times New Roman, кегль - 12 пт, інтервал між рядками - 1.0, відступ - 1.25, сторінки не нумеровані. Обсяг тез до 3 сторінок.

Назва доповіді - від центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви, на середині наступного рядка, - прізвище та ініціали автора, повна назва установи, організації. Після основного тексту наводиться список використаної літератури.

Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр, прізвищ та ін. несуть автори матеріалів. Матеріали видаватимуться в авторській редакції, без додаткового редагування. Автор не має права передавати в інші видання матеріали, прийняті редакційною колегією до друку.

 

Просимо дотримуватись вказаних правил! У разі прийняття по електронній пошті тез доповіді автору буде надісланий електронною поштою відповідний лист.

 

Тематичні напрями роботи конференції:

- Судова експертиза в галузі промислових зразків з урахуванням нововведень.

- Висновок судової експертизи і висновок експертів Укрпатенту (спільне і роздільне).

- Правова охорона торговельних марок і промислових зразків – особливості судової експертизи.

- Рецензія на висновок судового експерта.

- Особливості призначення судових експертиз.

- Залучення до проведення експертиз спеціалістів.

- Судова експертиза обєктів інтелектуальної власності в мережі Інтернет.

 

Робочі мови Науково-практичної конференції: українська, англійська та російська.

 

Збірник матеріалів конференції в електронному вигляді (РDF-формат) буде розміщено на офіційному сайті Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

 

З усіх питань щодо організації та проведення конференції звертатись та телефоном:

0974513088 – Хомич Наталія Петрівна

Реєстрація для участі у конференції за посиланням

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp7spbyrZIpoa16LthcD1pG_wdT9jixIRNMRM95uSIFHHwbQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0