Автотоварознавча експертиза відповідає експертній спеціальності 12.2 «Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу».

Колісні транспортні засоби (далі - КТЗ) включають в себе автомобільні транспортні засоби (легкові й вантажні автомобілі, автобуси, тролейбуси, причепи й напівпричепи до них), мототранспортні засоби (мопеди, моторолери, мотоцикли, мототрицикли, мотоквадроцикли, мотоколяски, причепи до них), а також, транспортні засоби спеціального призначення, що сконструйовані на базі автомобільного чи іншого подібного колісного шасі й допущені до участі в дорожньому русі. Окрім них, в межах автотоварознавчої експертизи можуть розглядатися ще й трактори і причепи до них, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні та меліоративні машини на колісному ходу.

Основні завдання автотоварознавчої експертизи пов’язані з дослідженнями із визначення різних видів вартості колісних транспортних засобів та їхніх складових частин (ринкової, ліквідаційної, утилізаційної вартостей, вартості при увезенні з-за кордону на митну територію України тощо, залежно від мети оцінки), а також, з визначення вартості відновлювального ремонту пошкоджених КТЗ (ремонтно-відновлювальних робіт, нових запчастин для заміни, матеріалів для ремонту), вартості такого ремонту з урахуванням значення коефіцієнта фізичного зносу КТЗ на момент пошкодження та - розміру матеріального збитку, завданого внаслідок пошкодження КТЗ, в тому числі величини втрати його товарної вартості КТЗ.

В межах цієї експертизи вирішуються також й інші питання, пов’язані з КТЗ - їхніми технічними, експлуатаційними, товарними, класифікаційними властивостями, характеристиками, ремонтним впливом для відновлення тощо. Серед таких питань, зокрема, - визначення основних ідентифікаційних ознак КТЗ (марка, модель, модифікація-версія, комплектність, рік виготовлення); відповідності характеристик КТЗ Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (для оподаткування, нарахування митних платежів, зборів); укомплектованості КТЗ; переліку, характеру й обсягу дефектів, пошкоджень КТЗ та можливості і відповідної номенклатури ремонтно-технологічних операцій з їх усунення із відновленням КТЗ; впливу наявних недоліків і/або покращень КТЗ на величину його ринкової вартості; окремих показників якості (відповідності нормативним вимогам) проведеного відновлювального ремонту КТЗ.

Також, фахівцями Львівського НДІСЕ надаються консультації з різноманітних питань, що потребують спеціальних знань, пов’язаних із призначенням, замовленням, можливостями й варіантами виконання автотоварознавчих експертиз та експертних досліджень за різних обставин, вихідних даних.

                                                                                                   

 

                                        Судові  товарознавча 

                                                       та

                               автотоварознавча  експертизи

   

              Судові товарознавча і (як окремо виділений її різновид) автотоварознавча експертизи відповідають таким експертним спеціальностям:

 

 •              12.1 – «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів»;

 

 •              12.2 – «Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу».

 

 •           Об’єктами товарознавчого дослідження цих видів експертиз є усе рухоме майно, окрім того, що відноситься до літальних апаратів, судноплавних засобів, майна і техніки військового призначення та озброєння. Також, може визначатися вартість окремих послуг.

 

                                                            

 •         Товарознавчою експертизою не оцінюється вартість об’єктів, обіг яких заборонений згідно із законодавством України, або допускається лише за окремих виключень, також, не оцінюється вартість продукції, яка, згідно із законодавством, підлягає вилученню з обігу і обов’язковому знищенню або утилізації. Наприклад, наркотичні, психотропні речовини і прекурсори, контрафактна (підроблена, фальсифікована) продукція, продукція без марок акцизного збору з непідтвердженою відповідністю якості, придатності до застосування, вживання. Разом з тим, в окремих випадках, може визначатися розмір збитку, завданого правовласнику продажем контрафактної (підробленої, фальсифікованої) продукції.
 •         Також, товарознавчою експертизою не визначається вартість змонтованих в об’єкті нерухомості вікон, дверей, труб, сантехніки, електропроводки і т. п., адже у такому стані вони вже є складовою частиною нерухомості і не можуть бути об’єктом купівлі-продажу як рухоме майно (такі об'єкти можуть оцінюватися на момент їх придбання новими або тоді, коли вони вже демонтовані).

 

     На даний час у Львівському НДІСЕ відсутні судові експерти зі спеціальностей 12.3 – «Оцінка судноплавних засобів», 12.4 - «Оцінка літальних апаратів» та 12.5 – «Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння». 

 •          Разом з тим, вартість окремих літальних апаратів та судноплавних засобів може визначатися і товарознавчою експертизою; це стосується тих з них, які не підлягають обов’язковій реєстрації, використання яких за призначенням (експлуатація) не потребує обов’язкової наявності свідоцтв про придатність до застосування, документів про проходження технічного контролю, посвідчень особи на право керування. Наприклад, це стосується судноплавних засобів не обладнаних двигуном, судноплавних засобів довжиною до 2,5 метрів, літальних апаратів, повітряних суден з максимальною висотою польоту до 50 метрів, безпілотних апаратів з максимальною злітною масою не більше 20 кілограмів, безпілотних некерованих аеростатів без корисного вантажу, метеорологічних зондів, куль-пілотів, повітряних суден, зліт яких здійснюється за допомогою ніг пілота - дельтаплани, параплани, мотодельтаплани, мотопараплани і т. ін.  Також, товарознавчою експертизою може оцінюватися вартість мисливської та спортивної зброї, обіг якої не заборонений згідно із законодавством України.

 

 

 •      Основні питання товарознавчої, автотоварознавчої експертиз стосуються визначення окремих видів вартості зазначеного вище рухомого майна, товарів, колісних та інших транспортних засобів, окремих видів послуг.
 •      Серед цих видів вартості в основному визначається – ринкова вартість об’єктів, і їх вартість при увезенні з-за кордону на митну територію України (в країні придбання, країнах експортерах). Інколи, зустрічається необхідність встановлення ліквідаційної вартості (пов’язана з продажем в обмежений-стислий строк, зокрема з примусовим), утилізаційної вартості (по вартості складових частин, придатних до подальшого використання та вторинної сировини).
 •      Вартість окремих видів послуг може визначатися лише за умови наявності пропозицій надання на ринку ідентичних або аналогічних послуг з відкритою ціновою інформацією щодо них.

 

 •      
 • Вирішуються питання, пов’язані з визначенням окремих якісних показників товарів, відповідності цих показників встановленим вимогам, з визначенням наявності або відсутності певних дефектів, пошкоджень та їх впливу на товарні, якісні, вартісні, класифікаційні показники, властивості об’єктів (типу, істотності, впливу на можливість використання за прямим призначенням, можливості усунення).
 • При цьому, у багатьох випадках вирішення таких питань залежить від відомостей, наявних у поданих для проведення експертизи матеріалах, наприклад, висновків спеціалізованих (призначених на певні види випробувань) лабораторій; може потребувати представлення заздалегідь якісних взірців;  може потребувати залучення фахівців за окремими технічними напрямками, які відсутні в ЛНДІСЕ, які не передбачені існуючими експертними спеціальностями. Також, у разі постановлення питань щодо відповідності якісних показників об’єкта тим чи іншим нормативним вимогам, слідчому доцільно конкретизувати відповідні нормативні, нормативно-технічні документи та представити для проведення експертизи офіційно отримані екземпляри таких документів (ДСТУ, Технічних умов, Технічних регламентів тощо).

 

 •       Вирішуються питання, пов’язані з визначенням вартості (розміру) матеріального збитку (шкоди) від пошкодження об’єктів, в т. ч. колісних транспортних засобів (автомобілів).

               При цьому:

 •        автотоварознавчою експертизою можуть вирішуватися ще й питання з визначення необхідної номенклатури та вартості відновлювального ремонту колісних транспортних засобів і, з урахуванням неї – встановлення матеріального збитку (шкоди). Тобто, стосовно автомобілів питання щодо збитку (шкоди) від їх пошкодження зазвичай вирішуються автотоварознавчою експертизою у повному обсязі,
 •        а стосовно іншого рухомого майна, яке відноситься до об’єктів дослідження товарознавчої експертизи, то тут складніше. Експерти товарознавці не визначають необхідну номенклатуру та вартість відновлювального ремонту пошкоджених предметів, тому, для встановлення розміру збитку (шкоди), особливо стосовно складнопобутової техніки, приладів, обладнання, є необхідність у представленні належних додаткових матеріалів, типу – висновків, калькуляцій відповідних технічних фахівців, спеціалізованих (авторизованих) ремонтних підприємств (сервісних центрів тощо), лабораторій. Разом з тим, у багатьох випадках, що стосуються пошкоджень різноманітних меблів, предметів інтер’єру, одягу, експерти товарознавці можуть встановлювати розмір збитку (шкоди) – самостійно,  із застосуванням визначених у методичних рекомендаціях узагальнених-укрупнених процентних знижок за втрату якості-вартості.
 • Окремо слід відмітити, що при постановці питань стосовно вартості (розміру) збитку (шкоди) від пошкодження об’єктів особливу увагу доцільно приділити збиранню відомостей про особливості стану пошкоджених об’єктів на момент до їх пошкодженнявід якого слід визначати збиток (шкоду), адже нерідко ці об’єкти до пошкодження,  від якого слід визначати збиток, вже мали попередні дефекти-недоліки, пошкодження.

                                                           

 •      Вирішуються питання, пов’язані з визначенням приналежності товарів, колісних транспортних засобів до певних класифікаційних категорій, які прийняті у виробничо-торговельній сфері, в оподаткуванні, зокрема - визначення характеристик об’єктів відповідно до вимог Української класифікації товарів зовнішньо-економічної діяльності (УКТЗЕД).

 

 •      Вирішуються питання з визначення відповідності маркування, упакування товарів, комплекту товаросупровідних документів, умов зберігання, транспортування і т. п. При цьому, можливість вирішення цих питань експертами товарознавцями дуже залежить від обсягу представлених матеріалів, документації, зокрема від виробника, від контролюючих органів.

                                                          

      Окремі моменти товарознавчої експертизи та рекомендації при призначенні товарознавчих та автотоварознавчих експертиз, формулюванні питань, що ставляться на вирішення цих експертиз.

 

 •         При формулюванні питань слід розрізняти поняття «ціна» і «вартість».  Ціна - це фактична сума грошей, яка сплачена або підлягає оплаті за об’єкт (товар), пропонується до оплати продавцем.  В той же час, ринкова вартість є результатом визначення шляхом застосування відповідних методичних підходів.

             Відповідно, ставити питання (як це буває на практиці) стосовно «ціни» нового товару, за яку його продає (по суті - пропонує до продажу) виробник або інший конкретний продавець – некоректно, адже в ринкових умовах – за скільки хоче, за стільки і пропонує до продажу, і цим вище – тим краще для продавця.

 

 •        Якщо разом з постановою (ухвалою) про призначення товарознавчої, автотоварознавчої експертизи експерту не направляються усі матеріали справи, кримінального провадження, то доцільно, направити, як мінімум (хоча б) – копії усіх наявних товаросупровідних документів на об’єкт(-ти) товарознавчого дослідження (технічний паспорт, свідоцтво про реєстрацію, інструкція з експлуатації, документи на придбання, на проведення попередніх гарантійних чи інших ремонтів тощо).
 •       У разі неможливості представлення об’єкта оцінки для товаро-, автотоварознавчого обстеження (огляду) або неможливості його представлення експерту у тому стані, в якому він підлягає оцінюванню (до часу призначення, проведення експертизи його стан змінився відносно потрібного), необхідно – надати експерту вихідні дані про усі особливості стану такого об’єкта, які мали вплив на його вартість на потрібну минулу дату оцінки, або задати - які саме особливості його стану і як саме змінилися (наприклад, пробіг автомобіля збільшився на …; після заданої дати оцінки об’єкт отримав такі пошкодження … і т. ін.).

 

 •       Якщо ж надати експерту об’єкт оцінювання у потрібному стані та вихідні дані про особливості його стану на потрібний момент оцінки немає можливості, - його ринкова вартість не може бути визначеною, то у цьому випадку може визначатися - «середня ринкова ціна (вартість)» для такого об’єкта на потрібну дату оцінки. Слід відмітити, що поняття «середня ринкова ціна» для об’єкта оцінки - не залежить від індивідуальних особливостей його стану на момент (дату) оцінки; по суті вона враховує відповідний середньостатистичний справний, роботоздатний стан для нього (без урахування можливих дефектів, пошкоджень, інших недоліків або покращень). Зазвичай середня ринкова ціна для об’єкта оцінки є вищою за його ж ринкову вартість, адже при огляді, обстеженні експерт, як правило, встановлює наявність окремих дефектів, недоліків, які впливають на зменшення вартості. Для визначення середньої ринкової ціни у більшості випадків достатньо відомостей про – марку, модель, модифікацію, артикул, рік виготовлення, придбання новим, ціну придбання новим.

                                                           

 •      При призначенні товаро-, автотоварознавчих експертиз, під час проведення яких експерту не будуть надані об’єкти дослідження «в натурі», або стан представлених об’єктів дослідження не відповідає тому, який повинен враховуватися при вирішенні поставлених питань, і дослідження будуть виконуватися з урахуванням представлених експерту вихідних даних про цей об’єкт, слід звертати увагу на вимогу пункту 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 – «Коли об'єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об'єкта (крім об’єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз. Про проведення експертизи за такими матеріалами вказується в документі про призначення експертизи (залучення експерта) або письмово повідомляється експерт органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта)». Тобто, у наведеному випадку, у поставлених питаннях або окремо в постанові слід обов’язково відмітити про проведення експертизи, вирішення питань – «виходячи з даних представлених матеріалів, документів» і (або) – «…з заданих вихідних даних».

 

 •       Зустрічаються випадки надання експертам (або долучення до матеріалів справи/провадження) копій документів неналежної якості (неякісна копія, «втрата» фрагменту документу при копіюванні від перекосу аркуша, від підшивки у справі і т. п.). Отже, слід звертати увагу на якість, читабельність копій документів, які представляються експерту.
 •       Якщо у матеріалах справи, кримінального провадження наявні фотозображення об’єкта(-ів) товаро-, автотоварознавчого дослідження, то експерту доцільно представляти кольорові оригінальні роздруки цих фото  та/або (ще краще) – фотозображення фотофайлами на електронних носіях (компакт-диску, флешці тощо). При цьому, цифрові фото слід надавати в оригіналі, без їхнього стискання, не сканованими копіями і т. п.

 

     Переважна більшість цінової інформації, потрібної для товарознавчої оцінки вартості майна, товарів, знаходиться в мережі Інтернет (на on-line web-сайтах) і значна частина цієї інформації регулярно оновлюється без збереження (архівування) попередніх даних. Тому, при оцінювання вартості майна, товарів на минулий час (проведенні ретроспективної оцінки), експерт товарознавець може не знайти необхідні цінові дані. Також, є окремі категорії товарів, щодо яких взагалі відсутня відкрита цінова інформація, наприклад, дані про виробника, продавців є але вони не публікують прайс-листи чи іншу цінову інформацію, зазначаючи, що ціна «договірна» і наводячи лише контактний телефон. Експерт обмежений у можливості самостійно зв’язуватися з такими продавцями, надсилати їм запити та отримувати від них цінову інформації, в т. ч. на минулий час, адже це може бути розцінено як заборонене експерту самостійне збирання матеріалів, які підлягають дослідженню, самостійний вибір вихідних даних, відображених неоднозначно.