Львівський НДІСЕ проводить підготовку фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, з метою присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта, що здійснюється згідно з Положенням про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5 (далі – Положення).

Відповідно пункту 3 розділу III Положення із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства юстиції України від 10.01.2019 р. N 82/5, для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра, пройти підготовку (стажування), знати теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи та методичні положення і практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю.

Підготовка (стажування) фахівців, які мають намір отримати та/ або підтвердити кваліфікацію судового експерта за програмою підготовки з теоретичних, організаційних, і процесуальних питань судової експертизи, здійснюються Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, за програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей - НДУСЕ.

Фахівець, який має намір вперше отримати кваліфікацію судового експерта, спочатку проходить підготовку за програмою підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи, а потім за програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей.

Кваліфікація судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, присвоюється згідно з Переліком основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям, що не працюють у державних спеціалізованих установах згідно Додатку 6 Положення.

Витяг з Додатку 6 до Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затв. Наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5 (додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства юстиції України від 03.02.2020 р. N 337/5).

ПЕРЕЛІК
видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям, що не працюють у державних спеціалізованих установах

 

Інженерно-транспортна

10.1 Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод

10.2 Дослідження технічного стану транспортних засобів

10.3 Дослідження деталей транспортних засобів

10.4 Транспортно-трасологічні дослідження

Будівельно-технічна

10.6 Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

Земельно-технічна

10.7 Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

Оціночно-будівельна

10.10 Визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд

Залізнично-транспортна

10.11 Дослідження обставин та механізму залізнично-транспортної пригоди

10.12 Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту

10.13.1 Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії

10.13.2 Дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії

Оціночно-земельна

10.14 Оцінка земельних ділянок

10.20 Дослідження з питань землеустрою

Економічна

11.1 Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

11.2 Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

11.3 Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

Товарознавча

12.1 Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів

Транспортно-товарознавча

12.2 Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

Експертиза у сфері інтелектуальної власності

Літературних і художніх творів

13.1.1 Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші

13.1.2 Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення

13.2 Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

Винаходів і корисних моделей

13.3 Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями

Промислових зразків

13.4 Дослідження, пов'язані з промисловими зразками

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень

13.6 Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

 

Фахівець, який має намір пройти підготовку (стажування) в Львівському НДІСЕ, подає: заяву про допуск до проходження підготовки (стажування); копію диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта); відомості про відсутність судимості; копії першої, другої сторінок паспорта.

Документи для проходження стажування з відповідної(их) експертної(их) спеціальності(ей) з метою підтвердження кваліфікації судового експерта подаються фахівцем до не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.

Після закінчення підготовки (стажування) фахівця, який не є працівником державної спеціалізованої установи для атестації до ЦЕКК подаються такі документи:

заява в друкованому вигляді, форму якої визначено у додатку 4 до цього Положення, про допуск до проходження атестації;

копія свідоцтва Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України або НДУСЕ, яка має відповідну ліцензію на здійснення освітньої діяльності у галузі підвищення кваліфікації, про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи (для фахівця НДУСЕ за наявності);

відгук НДУСЕ про проходження фахівцем підготовки (стажування), який містить інформацію стосовно результатів рецензування та характеристику фахівця;

копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта);

акт відповідності робочого місця за результатами перевірки, проведеної міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України (для фахівців, які не є працівниками НДУСЕ);

відомості про відсутність судимості;

дві фотокартки розміром 3 × 4 см.

Проведення атестації з метою визначення рівня професійної підготовленості фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта, здійснюється Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України.

Фахівці після присвоєння кваліфікації судового експерта Центральною експертно-кваліфікаційною комісією (МЮ України, м. Київ) включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів та одержують Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, яке дійсне протягом трьох років (після підтвердження експертом кваліфікації строк дії Свідоцтва продовжується на три роки).

 

Прийом відвідувачів з питань присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюється в Львівському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України, щодня 10:00 до 15:00. Додаткова інформація за телефоном (032)-231-61-37 Хомич Наталія Петрівна.