Експерти лабораторії залізнично-транспортних досліджень Львівського НДІСЕ прийняли участь в актуальній і як завжди, надзвичайно цікавій 3-й міжнародній науково-практичній конференції «Енергооптимальні технології, логістика та безпека на транспорті». Головним ініціатор конференції - НУ «Львівська політехніка», головними ідейними ініціаторами є кафедра залізничного транспорту Інституту інженерної механіки та транспорту і також інші кафедри Національного університету «Львівська політехніка».

 

Тема конференції завжди актуальна і важлива у житті суспільства, а отже і для судових експертів.

Під час дводенної конференції відбувся обмін досвідом та об’єднання зусиль науковців і практиків в транспортній галузі за різними напрямками, зокрема: інтероперабельності і безпеки, енергозбереження та енергоефективності, екологічної безпеки, безбар’єрного доступу до транспортної інфраструктури, логістики, моделювання і комп’ютерного інжинірингу, модернізації та ремонту об’єктів транспорту, матеріалознавства та визначення ресурсу елементів конструкцій для швидкого післявоєнного відновлення України та поглиблення інтеграції національної транспортної мережі в Транс’європейську транспортну мережу.

При проведенні конференції отримано напрацювання спільних пропозицій щодо дорожньої карти післявоєнної відбудови інфраструктури транспортної галузі відповідно до національних та європейських стандартів, розвитку науково-дослідних лабораторій у транспортної галузі, розширення діапазону співпраці із національними та закордонними партнерами з метою створення міжнародних дослідницьких груп.

Також експерти лабораторії залізнично-транспортних досліджень опублікували свої роботи у вигляді статей, які індексуються у базах Web of Science  
(https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2024/02/contents/contents.html). Доповіді спеціалістів і науковців були надзвичайно цікавими і надали багато важливої інформації для удосконалення і полегшення експертної роботи.

Висловлюємо велику вдячність організаторам даної провідної конференції в надзвичайно важливих напрямках транспортної галузі України.